tisdag 30 mars 2010

Q-park tvingas betala tillbaka kontrollavgift

I augusti förra året publicerade jag ett inlägg här på bloggen av Petter Löfström som hade fått en kontrollavgift när han parkerat vid Stockholms universitet. Anledningen var att Q-park infört parkeringsavgift även på helger då det tidigare varit avgiftsfritt. Det enda ställe de informerat om förändringen var på P-automaterna, men eftersom Petter tidigare lördagar hade konstaterat att det var gratis på helger så gick han aldrig till P-automaten.

Trots överklagan och senare även direktkontakt med Q-parks VD Peder Ståhlberg, fick han inte gehör för sin invändning mot kontrollavgiften. Ståhlberg tyckte att Petter borde gått till automaten varje lördag för att se efter om Q-park kanske hade infört avgift.

Nu nöjde sig Petter inte med det svaret utan stämde Q-park i Stockholms tingsrätt. Och där fick han rätt. Domstolen tyckte det var ”uppenbart oskäligt” att ta ut kontrollavgift med tanke på omständigheterna. Den tyckte att bolaget hade kunnat sätta upp en skylt vid infarten som förtydligade den nya avgiften. Därför måste Q-park nu betala tillbaka kontrollavgiften till Petter.

Det intressanta i historien är att Peder Ståhlberg tidigare valt att ”hellre fria än fälla i tveksamma fall” när p-ärenden uppmärksammats i media. Men i Petters fall fanns det enligt honom inga tveksamheter. Det som tingsrätten tyckte var uppenbart oskäligt menade Ståhlberg var själklart att Petter skulle betala. Kan det ha berott på att Petter inte hade kamera och mikrofon med sig när han kontaktade Q-park?

Glad Påsk
Mats